Tùy biến (customize) hệ thống

Các hệ thống được LITS Co., thiết kế và phát triển theo kiến trúc đa tầng (multi-layer) và phân hệ hóa (mudular-oriented) không chỉ giúp việc xây dựng hệ thống nhanh chóng, bảo trì dễ dàng mà còn đáp ứng khả năng tích hợp mở rộng hệ thống khi có nhu cầu phát triển. Tất cả hệ thống và dự án do LITS Co., cung cấp đều có thể được tùy biến hoặc mở rộng theo nhu cầu sử dụng của khách hàng, đặc biệt trong quá trình vận hành khi nghiệp vụ hoặc quy trình có sự thay đổi hệ thống có thể tùy biến hoặc dễ dàng điều chỉnh để đáp ứng nhanh nhất với chi phí phù hợp nhất. Quy trình thực hiện tùy biến hoặc mở rộng hệ thống:
 
1. Tiếp nhận yêu cầu tùy biến hoặc mở rộng
2. Đánh giá yêu cầu ở bước 1 xem có thể thực hiện được thông qua cấu hình thông số hệ thống hoặc linh hoạt thông qua các bước thực hiện thao tác hay không.
a. Nếu có: Hướng dẫn khách hàng thực hiện --> Hoàn thành.
b. Nếu không: Đánh giá mức độ tác động đến hệ thống khi điều chỉnh --> Báo giá --> Duyệt --> Thực hiện --> Hoàn thành.