EMAIL MARKETING
Email Marketing Tool
E-mail Marketing Tool là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh tiếp thịcủa doanh nghiệp. Ứng dụng chạy trên nền web, với nhiều chức năng hữu ích và dễ sử dụng. Người dùng có thể gửi email đến hàng loạt địa chỉ theo một thời gian biểu lập sẵn; mỗi người nhận được thể hiện “đích danh” tên của mình tạo ấn tượng mạnh mẽ về sự kết nối và thiện cảm mở thư được gửi đến.

Công cụ cung cấp các chức năng và tiện ích giúp dễ dàng:

Công cụ hỗ trợ việc quảng bá doanh nghiệp, sản phẩm / dịch vụ đến trực tiếp hàng ngàn Khách hàng là các đơn vị du lịch lữ hành trong ngoài nước
Quản lý danh bạ địa chỉ email
Quản lý mẫu (template) email. Hỗ trợ thiết kế nội dung email và cho phép người dùng điều chỉnh thiết kế thông qua HTML một cách dễ dàng
Quản lý chiến dịch email marketing và theo dõi được chi tiết trạng thái những email đã gửi. Trạng thái gồm: Đã gửi không thành công, Đã nhận (gửi thành công), Đã mở, Link trong mail đã được click
Thiết lập lịch gửi email định kỳ theo nội dung và danh sách email theo mỗi chiến dịch
Thống kê chiến dịch theo biểu đồ (% số email được mở trên mỗi đợt gửi)
Và nhiều tiện ích khác hỗ trợ hoạt động email marketing hiệu quả và nhanh chóng.