KEYM@N
HRM KeyM@n
HRM KeyM@n là hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự, Chấm công, Tính lương, Bảo hiểm chạy trên nền web, được truy cập thông qua các trình duyệt web (Internet Explorer, Firefox, Chrome).

KeyM@n hỗ trợ giải quyết phần lớn các yêu cầu quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong chỉ một hệ thống, đặc biệt cung cấp các báo cáo thống kê đa dạng theo nhiều tiêu chí khác nhau. Doanh nghiệp được trao quyền để cấu hình, quản lý và tối ưu hóa quy trình vận hành để phù hợp với đặc thù quản trị của riêng mình.

Quản lý hồ sơ nhân viên: theo dõi lý lịch và thông tin hồ sơ nhân sự gồm Sơ yếu lý lịch, Quá trình học vấn-đào tạo, Lịch sử công tác, Quá trình chuyển đổi vị trí, Lịch sử lương, Lịch sử khám chữa bệnh, Lịch sử lương/phụ cấp v.v. Dữ liệu được tổ chức khoa học nhờ đó thông tin được theo dõi đầy đủ, cập nhật tự động và tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiện ích.
Tuyển dụng nhân viên: Hệ thống hỗ trợ quá trình tuyển dụng nhân sự từ khâu lọc hồ sơ ứng viên (loại bỏ các hồ sơ không đạt một số tiêu chí cơ bản), chuyển hồ sơ ứng viên thành hồ sơ nhân viên, lập quyết định tuyển dụng và hợp đồng lao động theo đúng quy định về Luật lao động Việt Nam. Hợp đồng lao động được lập tự động và được duyệt (hoặc ký) trên hệ thống nhằm giúp tiết kiệm thời gian cho các công việc hành chánh.
Quản lý chấm công, tính lương, bảo hiểm: Hệ thống cho phép thiết lập lịch/ca làm việc linh hoạt; kết nối với máy chấm công (Thẻ / Vân tay) để theo dõi chuyên cần và tính lương, phụ cấp, ngoài giờ theo đúng quy định Luật lao động.
Đánh giá nhân sự: Hệ thống cung cấp công cụ linh hoạt trong việc đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhân viên trong doanh nghiệp. Kết quả đánh giá được lưu trữ và có thể trích xuất ra các định dạng file phổ biển để phục vụ cho các mục đích khác nhau như báo cáo, sử dụng tính thưởng, điều chỉnh lương
Báo cáo thống kê: Hệ thống cung cấp các báo cáo thống kê đa dạng và nhiều chiều, đặc biệt các dữ liệu được thể hiện ở dạng biểu đồ giúp người quản lý dễ dàng “đọc” được hiện trạng nhân sự từ đó có kế hoạch định hướng phù hợp.